Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 962/2 k.o. Korčula_2012

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo Z A K L J U Č A K o ukidanju statusa javnog …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 962/2 k.o. Korčula

  • Kompletan tekst Zaključka možete pogledati ovdje (.pdf)