Zaključak o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Korčulu_2012

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11 i 12/12) i članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana  12. lipnja …

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11 i 12/12) i članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana  12. lipnja 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Korčulu

1. Ovim se Zaključkom utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Korčulu u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN, br. 26/11 i 12/12).

Kompletan tekst Zaključka možete pogledati ovdje (.pdf)