Zaključak o osnivanju Stručne radne skupine za izvedbu novog stalnog postava Gradskog muzeja

Na temelju članka 75.  i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 7. kolovoza 2017. godine donio je Z A K L J U Č A K o osnivanju Stručne …

Na temelju članka 75.  i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 7. kolovoza 2017. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o osnivanju Stručne radne skupine za izvedbu novog stalnog postava Gradskog muzeja

 

  1. Osniva se Stručna radna skupina za izvedbu novog stalnog postava Gradskog muzeja nakon njegove predstojeće rekonstrukcije.+
  2. U Stručnu radnu skupinu imenuju se:

– dr. sc. MARIJA HAJDIĆ, ravnateljica Gradskog muzeja – voditelj skupine

– IVO VOJNOVIĆ, direktor Ureda Vojnović d.o.o.

– dr.sc. ELSIE IVANČIĆ DUNIN, prof. emerita, etnokoreolog

– dr. sc. DAMIR TULIĆ, pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

– dr. sc. DINKO RADIĆ, ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka

– TONKO BARČOT, voditelj Arhivskog sabirnog centra Korčula-Lastovo

– SANI SARDELIĆ, kustos Gradskog muzeja

– MARIJA RADOVANOVIĆ, etnolog i povjesničar umjetnosti.

  1. Zadaća Radne skupine je izrada koncepta novog stalnog postava Gradskog muzeja te odabir muzejskih predmeta i pomagala koji će biti izloženi u Muzeju kako bi se interdisciplinarnim pristupom muzeološki prezentirala materijalna i nematerijalna baština te prirodna, kulturna i gospodarska prošlost Korčule od prapovijesti do suvremenosti uključujući arhitektonski razvoj palače Gabrielis, timu za provedbu projekta i KORA-i pomagati u koordiniranju i praćenju izrade projektne dokumentacije za završetak investicije (rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrelis) te pratiti investiciju u dijelu koji se odnosi na postav Muzeja.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 402-07/16-01/10
URBROJ: 2138/01-02-17-48

Korčula, 7. kolovoza 2017.

              GRADONAČELNIK

                            Andrija Fabris, ing.

 

Zaključak preuzmite OVDJE.