Županijska delegacija u posjetu Würzburgu

Gradonačelnik Mirko Duhović zajedno sa svojim zamjenikom Francom Stenekom te direktorom KTD Hobera d.o.o. Markom Milatom na poziv njemačke udruge EVS boravi u trodnevnom radnom posjetu gradu Würzburgu, gdje će se upoznati sa prizvodnjom i radom malih spalionica namijenjenih zbrinjavanju otpada.
p1070892

Korčulanski predstavnici su dio županijske delegacije koju još sačinjavaju Ivan Radovan – načelnik općine Lumbarda, Goran Kovač – zamj. gradonačelnika Ploča, Mario Curić – općina Konavle i Božo Letunić – Dubrovnik. U ime EVS-a nazičio je dr. Heribert Gisch.

Prvi dan posjeta delegaciju je predvodio župan Nikola Dobroslavić.

Budući da je još uvijek neizvjesna izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom te da još nisu doneseni najavljeni novi Zakon o otpadu i Strategija gospodarenja otpadom RH, mnoge općine i gradovi u DNŽ suočeni su s velikim problemima zbrinjavanja otpada na svojim područjima.

Općina Lumbarda i Grad Korčula godinama muku muče sa sanacijom odlagališta na Kokojevici. Zadanja četiri mjeseca odlagalište je bilo zatvoreno od strane nadležne inspekcije zbog požara. U četvrtak, 28. veljače, Kokojevica je ponovo otvorena. Nastavit će se poslovi odlaganja, ali i aktivnosti na sanaciji deponija.

U zadnje dvije godine Grad Korčula je intenzivirao suradnju s komunalnom udrugom EVS (Entsorgungsverband Saar) iz Saarbrückena (Njemačka) na pronalaženju adekvatnih rješenja gospodarenja otpadom. Jedan od razmatranih koncepata predviđa rješenje problema zbrinjavanja otpada u DNŽ kroz provedbu  u dva koraka:

  • u prvoj fazi ukupna količina otpada treba se drastično smanjiti sustavnim i sveobuhvatnim selekcioniranjem prikupljenog otpada (primjenom tehničkiih ili mehaničkih procese i/ili odvajanjem u kućanstvima).
  • u drugoj fazi preostale količine otpada bi se spaljivale u malim fleksibilnm spalionicama koje bi bile montirane na nekolioko odabranih lokacija u županiji. Sve bi spalionice bile opremljene i dodatnim modulom za proizvodnju električne energije  (“Energija iz otpada”).

U tom smislu je organiziran posjet tvornici Michaelis Enviromental Technology u Veitshochheimu koja proizvodi stacionarne i mobilne incineratore kapaciteta spaljivanja raznog otpada od 100 kg/dan do 200.000 kg /dan. Spalionice ovog proizvođača zadovoljvaju europske propise 2000/76/EC. Ovisno o kapacitetu mogu se instalirati u halama ili kontejnerima. Do sada je Michaelis isporučio proko tisuću spalionica diljem svijeta.

Način rada spalionice demonstriran je na primjeru postrojenja montiranog u poslovnoj zoni u gradu Bambergu. Kapacitet spaljivanja je 250 kg otpada na sat. Godišnje se spali oko 1.175 tona, uglavnom otpadne plastike koja se ne može reciklirati. Postrojenje je poptuno automatizirano, tako da ga uglavnom opslužuju dva djelatnika u smjeni. Sagorijevanjem i izgaranjem otpada na temperaturi od 850 stupnjeva Celzijusovih nastaje pepeo (oko 20% mase otpada) koji se može dalje upotrijebiti. U procesu filtriranja dima koji se javlja kao produkt sagorijevanja otpada, stvara se manja količina prašine. Ta prašina se u principu ne upotrebljava, nego se na adekvatan način odlaže. Tijekom rada stalno se mjere određeni parametri emisije ispušnih plinova, a rezultati se odmah  šalju u držani kontrolni centar. Cijelo postrojenje smješteno je u montažnoj hali koja je locirana u poslovnoj zoni, zajedno sa ostalim korisnicima zone. Ukupni troškovi spaljivanja jedne tone otpada u ovakvoj mini spalionici iznose oko 40€.

Za vrijeme posjeta održani su radni sastanci sa stručnjacima Michaelisa i EVS-a. O prijedlozima i zaključcima sa tih sastanaka bit će informirane odgovarajuće županijske službe, kao i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.