Javni poziv za iskazivanje interesa za parkiranje stanara

Pozivaju se svi zainteresirani za dostavu prijava za dodjelu prava parkiranja u pripadajućim zonama.

..


JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za parkiranje stanara

I.

Grad Korčula vršiti će dodjelu prava parkiranja stanara na:

1. Trgu Petra Šegedina (zona II) – obuhvaća stanare koji imaju prebivalište na Trgu Petra Šegedina, Trgu pomirenja, Foši, Trgu kralja Tomislava, Plokati, dijelu Ulice 22. lipnja 1941., Trg sv. Justine, Punta Jurana, dijelu Ulice hrvatske bratske zajednice;

2. Putu Sv. Nikole (zona III) – obuhvaća stanare koji imaju prebivalište u Putu Sv. Nikole, Ulici Dinka Sanrečića-Medana, dijela Ulice Bernardi Bernardija, Kovačkog prolaza, dijelu Ulice Maksimilijana Vanke te na dijelu Ulice Marinka Gjivoja;

3. Put Fortece (iznad Dječjeg vrtića –zona IV) – obuhvaća stanare koji imaju prebivalište u ulici Pod Fortecom, Pelavin mir, dijelu Ulice 22. lipnja 1941. te na dijelu Marinka Gjivoja.

3. Šetalištu Frana Kršinića (zona V) – obuhvaća stanare koji imaju prebivalište u Šetališta Frana Kršinića, Iva Lozice, Trpimira Ivančevića;

II.

Parkirati se može isključivo u pripadajućoj zoni, temeljem oznake (na vozilu), ukoliko ima slobodnog mjesta. Ukoliko nema slobodnog mjesta, osoba koja ima oznaku moći će se parkirati u javnu garažu bez dodatne naknade.

Za dobivanje oznake pripadajuće zone, plaćat će se godišnja naknada u iznosu od 960,00 kn.

III.

S tim u svezi pozivaju se svi zainteresirani za dostavu prijava za dodjelu prava parkiranja u pripadajućim zonama.

VI.

Oznaka pripadajuće zone daje se na tri godine.

Oblik i sadržaj oznake odredit će Grad Korčula.

V.

Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, do 7. ožujka 2014. godine.

VI.

U prijavi treba naznačiti za koju se zonu daje prijava.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik Grada Korčule,

–       potvrdu da prijavitelj nije dužnik KTD-a Hober d.o.o.,

–       potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice,

–       presliku prometne dozvole.

KLASA: 022-06/13-02/01

URBROJ: 2138/01-02-14-15

Korčula, 21. veljače 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Komentiraj