Javni poziv za uvid u izrađeni geodetski elaborat na kč. br. 2371/1 i 2378/1 k.o. Čara

Na temelju članka 80. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN, br. 86/07, 25/09 i 148/09), GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za uvid u izrađeni geodetski elaborat na kč. br. 2371/1 i 2378/1 k.o. Čara

 Ovim pozivom Grad Korčula, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem za koje se izrađuje Parcelacijski elaborat na temelju čl. 161. st. 1. točke 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13 i 65/17) i  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2016. da je izrađen navedeni parcelacijski elaborat u k.o. Čara, Uvala Zavalatica.

Javni poziv možete pročitati OVDJE. 

Komentiraj