Objavljene kandidacijske gradske liste za izbor Gradskog vijeća

Korčula, 16. ožujka 2011. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule objavilo je kandidacijske gradske liste i zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Korčule. Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se u nedjelju, 3. travnja 2011. godine

 

Na temelju članka 33. stavka 1 podstavka 6. u svezi s člancima 20. i 21. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07., dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule sastavilo je i objavljuje