Poduzetnički impuls 2014: Poziv za iskaz interesa

Grad Korčula i KORA imaju mogućnost prijaviti projekt poticanja poduzetništva na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014. Ovi putem istražujemo stvarne potrebe poduzetnika na području Grada Korčule i njihov interes da budu korisnici projekta.

Grad Korčula i KORA imaju mogućnost prijaviti projekt poticanja poduzetništva na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014. Ovi putem istražujemo potrebe poduzetnika na području Grada Korčule i njihov interes da budu korisnici potencijalnog projekta.

Grad Korčula se može prijaviti na natječaj preko Mjere C2.  Tom se Mjerom potiču Poduzetnički inkubatori.

Ideja Poduzetničkog inkubatora je podrška poduzetnicima početnicima. U inkubatoru se poduzetnicima na početku poslovanja pružaju poslovne i tehničke usluge (organizacijska i savjetodavna pomoć, edukacije, pokrivanje troškova knjigovodstva i sl. ) uz povoljan zakup poslovnog prostora. Nakon nekoliko godina u inkubatoru poduzetnici bi trebali sami pokrivati sve svoje troškove i osloboditi mjesto u inkubatoru za nove stanare.

Osnovne projektne aktivnosti koje Grad Korčula može prijaviti su:

1) Ulaganja vezana uz adaptaciju ili rekonstrukciju radi uređenja prostora poduzetničkog inkubatora (ako je poslovni prostor u vlasništvu Grada Korčule)

2) Ulaganja vezana za nabavu opreme za opremanje, proširenje i poboljšanje kvalitete usluge (računalne, zaštitne, telekomunikacijske i druge opreme)

Dodatne projektne aktivnosti su:

1) Pružanje mentorskih usluga start-up tvrtkama,

2) Pružanje pomoći za upravljanje intelektualnim vlasništvom,

3) Edukacija korisnika usluga poduzetničkog inkubatora.

Prihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi adaptacije i rekonstrukcije objekta poduzetničkog inkubatora (prenamjena prostora, obrtnički i instalaterski radovi u prostoru i sl),

2) Troškovi vezani za nabavu strojeva i opreme (računalna, zaštitna, telekomunikacijska i druga oprema ; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti),

3) Troškovi pružanja mentorskih usluga – knjigovodstvene usluge, usluge stručne pomoći za izradu poslovnih planova

4) Troškovi vezani uz upravljanje intelektualnim vlasništvom,

5) Troškovi organiziranja seminara/radionica za poduzetnike koje se nalaze u poduzetničkom inkubatoru.

Korčulanska razvojna agencija KORA se može prijaviti na natječaj preko Mjere C3A.

Prihvatljive projektne aktivnosti koje KORA može prijaviti su:

1) Pružanja stručne i savjetodavne pomoći

2) Edukacija/stručno osposobljavanje poduzetnika početnika, malih i srednjih poduzetnika u fazi rasta i razvoja, obrtnika i zadrugara

3) Razvoj novih projekata povezivanja malih i srednjih poduzetnika

4) Izrada projekata privlačenja investitora

5) Marketinške aktivnosti

6) Izrada projekata za visoko tehnološki napredna i inovativna poduzeća, povezivanjem sa znanstvenim i istraživačkim institucijama i komercijalizacijom inovacija.

Prihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi vođenja računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga poduzetnika početnika (do 1 godine poslovanja)

2) Troškovi vezani za poduzetničku edukaciju

3) Troškovi vezani za istraživanje tržišta

4) Troškovi vezani uz izradu promidžbenog materijala

5) Troškovi izrade i nadogradnje web stranica

6) Troškovi vanjskih suradnika

7) Putni troškovi (dnevnice i prijevoz) ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni projekt

Ovim pozivom želimo saznati koje su to stvarne potrebe poduzetnika i na koji im način možemo najviše pomoći u pokretanju poslovanja.

Pozivamo sve poduzetnike i one koji će to tek postati da na e-mail [email protected] pošalju povratnu informaciju o svojim potrebama i želji da kao korisnici sudjeluju u ovakvom projektu.

Očekujemo da ćemo saznati koji je tip pomoći najpotrebniji poduzetnicima.

1. Osiguravanje prostora za rad? (niži najam prostora, sufinanciranje režija, treba li prostor biti u centru grada ili bi i neka udaljenija lokacija odgovarala?)

2. Edukacije? (koji tip edukacija)

3. Oprema?

  • Iznos potpore koji se može dobiti za Mjeru C2 (Grad Korčula)  je od 300.000,00 kn do 750.000,00 kn.
  • Iznos potpore koji se može dobiti za Mjeru C3A  (KORA) je od 50.000,00 kn do 150.000,00 kn.

U nastavku pogledajte stranice nekih uspješnih poduzetničkih inkubatora:

Komentiraj