Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 22. srpnja (utorak) 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 22. srpnja (utorak) 2014. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2013. godinu
 3. Program rada Gradskog muzeja za 2014. godinu
 4. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu
 5. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu
 6. Prijedlog promjene Statuta Grada Korčule
 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
 8. Konačni prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule
 9. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu
 10. Prijedlog za kratkoročno zaduživanje
 11. Osiguravanje sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata
 12. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2014. godini
 13. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2014. godini
 14. Ponuda za pravo prvokupa dijela čest. zgr. 425 k.o. Korčula
 15. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 168 k.o. Korčula
 16. Ponuda za pravo prvokupa čest. zgr. 575/1 i 575/3 k.o. Korčula.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.

Komentiraj