Privremena organizacija naplate parkiranja u garaži na predjelu »Potok« u Korčuli

Sukladno s privremenom organizacijom naplate parkiranja u garaži u izgrađenom parkiralištu s poslovnim prostorom na predjel »Potok« u Korčuli, a u svrhu obavještavanja javnosti i svih potencijalno zainteresiranih, daje se slijedeća obavijest:

O B A V I J E S T

I.

Otvaranjem parkirališta s poslovnim prostorom, omogućit će se parkiranje u garaži, u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.

II.

Cijena pojedine parkirne karte određena je u iznosu od 8,00 kn/sat.

Cijena pojedine parkirne karte koja se kupi u KTD-u „Hober“ d.o.o. iznosit će 6,00 kn/sat.

III.

Stanari sa područja Gradskog kotara Stari grad, a koji imaju prebivalište na tom području imaju pravo na mjesečnu kartu u iznosu od 100,00 kn, osim onih koji imaju parking na zapadnoj obali (Obala dr. F. Tuđmana) u Korčuli.

Ostale osobe, a koje nisu stanari sa područja Gradskog kotara Stari grad, imaju pravo na mjesečnu kartu u iznosu od 150,00 kn.

Karta se izdaje na vozilo (reg.br.).

Cijena mjesečne karte uplaćuje se KTD-u „Hober“ d.o.o.

IV.

Pravo na mjesečnu kartu stanari s područja Gradskog kotara Stari grad ostvaruju na način i pod uvjetima:

1. Osoba treba ishoditi potvrdu Grada Korčule temeljem koje KTD „Hober“ d.o.o. izdaje mjesečnu kartu (karnet) i cijenu uplati KTD-u „Hober“ d.o.o..

2. Potvrdu može dobiti osoba koja dokaže valjanom osobnom ispravom da ima prebivalište na području Gradskog kotara Stari grad te nije dužnik Grada Korčule, o čemu je obvezna ishoditi potvrdu od nadležnog tijela Grada Korčule za proračun i financije.

3. Potvrdu da osoba nije dužnik Grada Korčule, presliku prometne dozvole i presliku osobne isprave treba predati prije ishođenja potvrde.

V.

Pravo na mjesečnu kartu ostale osobe ostvaruje na način i pod uvjetima:

1. Osoba treba ishoditi potvrdu Grada Korčule temeljem koje KTD „Hober“ d.o.o. izdaje mjesečnu kartu (karnet) i cijenu uplati KTD-u „Hober“.

2. Potvrdu može dobiti osoba koja nije dužnik Grada Korčule, o čemu je obvezna ishoditi potvrdu od nadležnog tijela Grada Korčule za proračun i financije.

3. Potvrdu da osoba nije dužnik Grada Korčule, presliku prometne dozvole i presliku osobne isprave treba predati prije ishođenja potvrde.

VI.

Potvrde temeljem koje će KTD „Hober“ d.o.o. izdavati mjesečnu kartu izdavat će se u uredu Gradskog kotara Stari grad (Trg sv. Justine) i uredu Mjesnog odbora Žrnovo (Žrnovo), u uredovnom vremenu, putem administrativnih tajnika, ili u slučaju spriječenosti istih u Gradskoj upravi na Trgu A. i S. Radića 1.

VII.

Posjedovanje mjesečne karte ne jamči korisniku da mu je mjesto za parkiranje u garaži zajamčeno, što ovisi o trenutnoj zauzetosti parkirnih mjesta.

VIII.

Ovaj sustav naplate parkiranja u garaži je privremenog karaktera, a okvirno  do 15. listopada 2013.

O produženju ovog načina naplate parkiranja ili uvođenja drugog modela, javnost će biti pravodobno obavještena.

Korčula, 23. srpnja 2013.

Tekst obavijesti možete pogledati i ovdje

Komentiraj