JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA GRADA KORČULE

UPRAVLJANJE SLOJEVIMA

Jedinice mjesne samouprave
Naselja
Kućni broj
Katastarski plan
Nerazvrstane ceste
Razvrstane ceste

Pozadinski slojevi:
     DOF 2011


PRETRAŽIVANJE BAZE NC

Oznaka ceste:                         
Kreiraj PDF obrazac odabrane ceste


NAPOMENA
Pretraga jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta grada Korčule odvija se prema identifikatoru nerazvrstane ceste npr. NC KOR 001
HTRS POLOŽAJNE KOORDINATE


© Sva prava zadržana | geotag.hr | 2017
[email protected]