Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Predmet nabave: Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

KLASA: 960-03/19-01/26
URBROJ: 2138/01-02-19-6
Korčula, 23. listopada 2019.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, kao javnog naručitelja, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

IZVJEŠĆE
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj