Registri ugovora

Temeljem članka 30. Pravilnika provođenju postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/17) Grad Korčula vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, te objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650,00 euro (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Grad objavljuje i OVDJE.