Podaci za plaćanje Grada Korčule

Adresa: GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula
Telefoni: +385 20 711 143
+385 20 711 184
Faks: +385 20 711 706
OIB: 92770362982
Matični broj: 2681749
Žiro račun:
HR1724070001820400008 (OTP) 
E-mail: [email protected]
URL: https://www.korcula.hr

.

UPUTE ZA UPLATU NAKNADA

Komunalna i vodna naknada
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:
Model 68
Poziv na broj: OIB

Porez na tvrtku
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:
Model 68
Poziv na broj:  OIB

Porez na vikendice
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:
Model 68
Poziv na broj: OIB

Javne površine
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:
Model 68
Poziv na broj: OIB

Spomenička renta
Žiro račun: 1001005-1720428699
Prilikom uplate molimo u pozivu na broj upisati:
Model 67
Poziv na broj: OIB