Statut Grada Korčule

Statut Grada Korčule je dokument kojim se, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Korčule, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Korčule.

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj 15. studenog 2001. godine donijelo STATUT Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 5/01).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005.  STATUTARNU ODLUKU o izmjenama Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/05).

Gradsko vijeće je na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2005. donijelo STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/05).

Gradsko vijeće je na 24. sjednici održanoj 20. listopada 2008. donijelo STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/08).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj 1. rujna 2009. godine donijelo STATUT Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 12. travnja 2013. godine utvrdilo pročišćeni tekst STATUTA Grada Korčule, („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/13).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11.sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine utvrdilo STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/14).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo Statut Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18).

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 32. sjednici održanoj dana 23. veljače 2021. godine donijelo STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule  (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/21).