Poslovnik Gradskog vijeća

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule (2018) (Službeni glasnik Grada Korčule 8/18) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule (2013) – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Korčule 4/13) Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (Službeni glasnik Grada Korčule 8/11) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Korčule …