Kategorija: Prostorni plan

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule -2016.

TEKSTUALNI DIO 1. Obvezni prilog – obrazloženje 2. Provedbene odredbe 3. Obvezni prilog- obrazloženje 4. Kartografski prilozi 5. Tekstualni dio – provedbene odredbe GRAFIČKI DIO 1. 054_1-namjena 2. 054_2a-promet 3. 054_2b-posta-telekom 4. 054_2c-elektroenergetika 5. 054_2d-vodoopskrba 6. 054_2e-odvodnja 7. 054_3a1-priroda 8. 054_3a2-EM 9. 054_3a3-stanista 10. 054_3b-kuturna-dobra …

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2011

TEKSTUALNI DIO      A/ OVLAŠTENJA I SUGLASNOSTI      B/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – pročišćeni tekst      C/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – amandmanski KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:25.000           List 0: Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (1:300.000)      1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA           List:1: Korištenje …

Prostorni plan uređenja Grada Korčule 2003

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Dubrovačko – neretvanska županija Grad Korčula Prostorni plan uređenja Grada Korčule tekstualni dio Naziv datoteke: Vrsta datoteke i veličina: Sadržaj prilog “A” PDF – 181 Kb Sadržaj prilog “B” PDF – 115 Kb Uvod …