Pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti

Grad Korčula nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Grada Korčule koje se nalazi na adresi https://www.korcula.hr

Stupanj usklađenosti:

Mrežna lokacija https://www.korcula.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga: 

•         Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
•         Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati
•         Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
•         Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
•         Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
•         Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
•         Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
•         Grad Korčula radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici:

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:

•         Promjena veličine fonta na stranici
•         Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)
•         Promjena pozadinskog osvjetljenja
•         Opcija pocrtavanja linkova
•         Opcija za čitljivija slovaPriprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29.listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Korčule. Izjava je zadnji put preispitana 29. listopada 2020.
Grad Korčula će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Korčulu.
Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.korcula.hr korisnici mogu uputiti:

•         elektroničkom poštom: [email protected]
•         telefonom: +385 20 711-143
•         poštom: Grad Korčula , Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected]