Kategorija: Iz ureda Gradonačelnika

Zaključak o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za deficitarna zanimanja te produljenju roka dospijeća za mjesec kolovoz 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-10 Korčula, 10. rujna 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) … Više

Zaključak o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za deficitarna zanimanja te produljenju roka dospijeća za mjesec srpanj 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-6 Korčula, 12. kolovoza 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) … Više

Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine za štandove i produljenju roka dospijeća prve rate, a za mjesece srpanj i kolovoz 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-7 Korčula, 12. kolovoza 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem … Više

Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine i produljenju roka dospijeća za mjesec lipanj 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-3 Korčula, 10. srpnja 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem … Više

Zaključak o smanjenju cijene zakupa poslovnih prostora za deficitarna zanimanja te produljenju roka dospijeća za mjesec lipanj 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-4 Korčula, 10. srpnja 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) … Više

Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini

KLASA: 214-02/20-01/06 URBROJ: 2138/01-02-20-1 Korčula, 31. ožujka 2020. Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, … Više