Kategorija: Završena savjetovanja

Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2025. godinu

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Više

Javni poziv za savjetovanje s javnošću oko donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanje traje od 22. rujna 2023. godine do 22. listopada 2023. godine.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na kojeg se odnose, te biti pravodobno dostavljeni. Više