Javna nabava

PROFIL NARUČITELJA

Adresa:
GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula
Telefoni: +385 20 711 143; +385 20 711 184
Faks: +385 20 711 706
OIB: 92770362982
Matični broj: 2681749
Žiro račun: HR1724070001820400008 (OTP)
E-mail: [email protected]
URL: https://www.korcula.hr

OBAVIJESTI

Obavijest o sukobu interesa
PLAN NABAVE
Plan nabave Grada Korčule od 1. siječnja 2018. objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ – “Planovi nabave”

P L A N
nabave Grada Korčule

 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2013. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2013. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2014. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2014. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2015. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2015. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2016. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2016. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2017. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2017. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2018. godinu pogledajte ovdje.
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2019. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2020. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2021. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2021. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2021. godinu pogledajte ovdje
 • III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2021. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2022. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2022. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2022. godinu pogledajte ovdje
 • III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2022. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2023. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2023. godinu pogledajte ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2023. godinu pogledajte ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)
 • III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2023. godinu pogledajte
  ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)
 • IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2023. godinu pogledajte ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2024. godinu pogledajte ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2024. godinu pogledajte ovdje (.pdf) ili ovdje (.xlsx)

AKTUALNA JAVNA NADMETANJA

Sukladno članku 32. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) te članku 12. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 13/08, 77/08, 4/09, 52/10), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave ukoliko je stavljana na raspolaganje u elektroničkom obliku. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

36.) prosinac 2023. Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i uređenja Dječjeg vrtića Čara

35.) studeni 2023. Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i uređenja Dječjeg vrtića Čara

34.) 14. srpnja 2022. Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci)

33.) 4. svibnja 2022. Usluga javnog prijevoza u funkciji Park@Ride sustava u Korčuli (od 1.07.-31.08.2022.)

32.)  15. ožujka 2022. Uklanjanje otpada na “Dominču” u Korčuli (k.č. 1008/4, 1008/5, 1008/1 k.o. Korčula)

31.) 28. siječnja 2022. Opremanje interpretacijskog centra Marko Polo

30.) 6. prosinca 2021. Uređenje prometnice unutar “GZ Lokva” – 2. faza

29.) 5. listopada 2021. Nabava rasvjetnih tijela (reflektora) za Gradski bazen “Gojko Arneri”

28.) 4. ožujka 2021. Uređenje prometnice unutar “GZ Lokva” – 1. faza

27.) 1. veljače 2021. Rekonstrukcija instalacija u Ulici sv. Barbare u Korčuli

26.) 16. rujna 2020. Rekonstrukcija instalacija u Ulici sv. Barbare u Korčuli

25.) 30. srpnja 2020. Izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom na ŽC 6244, od kružnog toka (rotora) do raskrižja sa Ulicom korčulanskih domobrana (kuće Gatti) u Korčuli

24.) 27. srpnja 2020. Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci)

23.) 23. prosinca 2019. Izgradnja dječjeg igrališta u Žrnovskoj Banji

22.) 23. listopada 2019. Dokumentacija za revitalizaciju utvrda južnog zida

21.) 17. listopada 2019. Idejni, glavni i izvedbeni projekt za bastione i Fortecu

20.) 17. listopada 2019. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje zgrade stare škole na Dominču u Korčuli

19.) 16. srpnja 2019. Opskrba električnom energijom (za razdoblje od 12 mjeseci)

18.) 18. lipnja 2019. Građevinski radovi održavanja Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli

17.) 27. prosinca 2018. Rekonstrukcija kuće Marka Pola

16.) 07. studenog 2018. Arheološko istraživanje kule Svih Svetih

15.) 17. srpnja 2018. Opskrba električnom energijom (na razdoblje od 12 mjeseci)

14.) 21. lipnja 2018. Građenje nerazvrstane ceste (Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića)

13.) 01. lipnja 2018. Projekt unutarnjeg uređenja i muzejske postave Gradskog muzeja Korčula

12.) 23. studenog 2017. Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

11.) 19. lipnja 2017. Opskrba električnom energijom (na razdoblje od 12 mjeseci)

10.) 03. travnja 2017. Rekonstrukcija do određenog stupnja dovršenosti (grubi građevinski radovi-roh- bau) dijela postojeće građevine javne i poslovne namjene – ex restoran „Liburna“

9.) 09. lipnja 2016. Opskrba električnom energijom (na razdoblje od 12 mjeseci)

8.) 18. travnja 2016. Rekonstrukcija Prolaza Tri sulara

7) 25. veljače 2014. Opskrba električnom energijom

6) 14. veljače 2014. Sanacija obale u Put Sv. Nikole u Korčuli

5) 06. studenog 2013. Izgradnja kolektora oborinske odvodnje u Put sv. Luke i ulici Ante Starčevića u Korčuli

4) 17. srpnja 2013. Rekonstrukcija ravnih krovova, pokrova krovišta i vanjskih otvora u zgradi dječjeg vrtića Korčula

3) 20. svibnja 2013. Rekonstrukcija Doma kulture u Čari

2) 22. listopada 2012. Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčula

1) 12. travnja 2012. Izgradnja kružnog raskrižja ž6224 s putem sv. Luke u Korčuli

NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

1.) 25. studenog 2019. Modernizacija javne rasvjete na području Grada Korčule

2.) 5. prosinca 2019. Opremanje-rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

 

PROFIL NARUČITELJA
Adresa:    GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula
Telefoni:    +385 20 711 143
+385 20 711 184
Faks:    +385 20 711 706
OIB:    92770362982
Matični broj:    2681749
Žiro račun:    2360000-1820400008 (ZABA)
E-mail:    [email protected]:    https://www.korcula.hrOBAVIJESTIObavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesaGrad Korčula, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi. Nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Korčula kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMAGrad Korčula, sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) vodi i objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurira se najmanje svakih 6 mjeseci.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja za 2010. godinu, kronološki poredanih po datumu konačnog izvršenja ugovora, možete pogledati ovdje.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja za prvih šest mjeseci 2011. godine, kronološki poredanih po datumu konačnog izvršenja ugovora, možete pogledati ovdje.AKTUALNA JAVNA NADMETANJASukladno članku 32. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) te članku 12. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 13/08, 77/08, 4/09, 52/10), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave ukoliko je stavljana na raspolaganje u elektroničkom obliku. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!