Gradska uprava

Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Petra Fabijanović, dipl. iur., pročelnica tel. 020/711-150, [email protected]

Luca Tvrdeić Tomić, mag.oec., viša stručna suradnica za javnu nabavu, opće i administrativne poslove, 020/446-155, [email protected]

Nataša Drušković, dipl.ing.el., viši referent za mjesnu samoupravu, [email protected]

Vesna Bakarić, administrativna tajnica gradonačelnice tel. 020/711-184, [email protected]

Blanka Rakočević, referentica za uredsko poslovanje tel. 020/711-143, [email protected]

Franjo Mirošević, domar

Vesna Simoni, spremačica

Upravni odjel za proračun i financije

Bernarda Tomić, dipl. oec., pročelnica tel. 020/711-984, [email protected]

Ana Lučić, struč. spec. oec., viša stručna suradnica za računovodstvo tel. 020/446-154, [email protected]

Ivana Botica, referentica za administrativno-računovodstvene poslove tel. 020/446-152, [email protected]

Ivanka Botica, referentica za računovodstvene poslove tel. 020/446-153, [email protected]

Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam

Željka Marunović, dipl. iur., pročelnica tel. 020/446-156, [email protected]

Nikola Roso, mag. iur., viši stručni suradnik za gospodarstvo, gradsku imovinu i turizam tel. 020/447-529, [email protected]

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet

Vedran Božanić, dipl. ing. građ., pročelnik, tel. 020/446-150, [email protected]

Marko Trojan, stručni prvostupnik, inž. građevinarstva, viši referent za komunalno gospodarstvo, legalizaciju, promet i javne površine tel. 020/446-166, [email protected]

Tomislav Sansović, referent-komunalno/prometni redar, [email protected]

Roberto Kolić, referent-komunalno/prometni redar, [email protected]

Valentina Radojković, referent-komunalni redar, [email protected]

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Ana Štimac, struč. spec. oec., pročelnica tel. 020/446-151, [email protected]

Ana Štimac, službenica za rad s mladima, struč. spec. oec. tel. 020/446-151, [email protected]

Osoba zadužena za nepravilnosti

Željka Marunović, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam tel. 020/446-156, [email protected]

Zaključak o imenovanju osobe za nepravilnosti