Obrasci

Izjava o raskidu ugovora o zakupu

Prijava podataka radi utvrđivanja obveze i iznosa komunalne naknade za poslovni prostor

Prijava podataka radi utvrđivanja obveze i iznosa komunalne naknade za stambeni prostor

Prijava podataka radi utvrđivanja obveze plaćanja poreza na kuću za odmor

Prijava podataka radi utvrđivanja obveze plaćanja spomeničke rente

Zahtjev ispitanika za brisanjem (pravo na zaborav)

Zahtjev ispitanika za ispravak

Zahtjev ispitanika za ograničenjem obrade

Zahtjev ispitanika za povlačenjem privole

Zahtjev ispitanika za prenosivost podataka

Zahtjev ispitanika za prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev ispitanika za pristup podacima

Zahtjev za parkiranje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije grad Korčula

Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja – mikrolokacija plaže

Zahtjev za izdavanje posebne dozvole za prometovanje

Zahtjev za izdavanje tabularne isprave

Zahtjev za izračun zaštićene_najamnine

Zahtjev za jednokratnu_naknadu

Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja

Zahtjev za novčanu potporu novorođenom djetetu

Zahtjev za odobrenje građenja, u vrijeme trajanja zabrane

Zahtjev za odobrenje izvođenja glazbe na javno-prometnim_površinama

Zahtjev za odobrenje izvođenja glazbe na otvorenom poslije 24.00 sata

Zahtjev za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta

Zahtjev za osnivanje prava služnosti

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu

Zahtjev za postavljanje skele na javnu površinu

Zahtjev za postavljanje štekata na javnu površinu

Zahtjev za prekopavanje javne površine

Zahtjev za pristup informacija grad Korčula

Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku nekretnine u vlasništvu grada

Zahtjev za utvrđivanje komunalnog doprinosa

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

Žalba na rješenje