Grb i zastava Grada Korčule

Opis grba Grada Korčule i zastave Grada Korčule utvrđeni su člankom 6. Statuta Grada Korčule.

grb_grada

Grb Grada je grb u obliku polukruglog štita. Štit je plave boje s bijelim (srebrnim) stiliziranim kulama: kompozicija ulaza u grad – kula Revelin sa stubištem, a sa strane kule Kanavelić i Zakerjan. Na stubištu ispred gradskih vrata stoji sv. Marko u žutoj (zlatnoj) boji, uzdignutom desnicom blagoslivlje, a ljevicom drži na prsima knjigu Evanđelja.

Omjer širine i dužine grba je 4,2 : 5.

zastava_grada

Zastava Grada je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Grb je u dužini zastave u omjeru 1 : 5.

Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.

Gradsko vijeće Grada posebnom odlukom utvrđuje način i zaštitu uporabe grba, odnosno zastave, tj. utvrđuje mjerila na temelju kojih Gradonačelnik Grada  može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.