Kategorija: Najave

Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine i produljenju roka dospijeća za mjesec kolovoz 2020. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02 URBROJ: 2138/01-02-20-8 Korčula, 8. rujna 2020. Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem … Više

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”

Nakon provedene Javne rasprave, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “GZ Lokva”, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet donosi Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”. Više