Javna priznanja Grada Korčule

Gradsko vijeće Grada Korčule temeljem Statuta i Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Korčule dodjeljuje javna priznanja Grada Korčule pojedincima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada, a osobito za posebne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći. Prijedlog za Gradsko vijeće utvrđuje Odbor za javna priznanja Grada Korčule.

Javna priznanja Grada se uručuju na Dan Grada, tj. na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada ili za tu svrhu posebno organiziranom protokolarnom uručivanju javnih priznanja.

Javna priznanja Grada su:

 • proglašenje počasnim građaninom,
 • nagrada za životno djelo,
 • osobna godišnja nagrada,
 • kolektivna godišnja nagrada,
 • druga priznanja određena Statutom Grada Korčule (nagrade, plakete, spomenice, zahvalnice i priznanje).

POČASNIM GRAĐANINOM GRADA može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj odnosno drugih država, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.
Počasnim građaninom Grada ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA dodjeljuje se fizičkim osobama sa područja Grada, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, odnosno za iskazani dugogodišnji pregalački rad u okviru određenih aktivnosti koje mogu biti i profesionalno vezani za osobu.
Dugogodišnji pregalački rad u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 30 godina rada.

OSOBNA I KOLEKTIVNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA dodjeljuje se fizičkim, odnosno pravnim osobama sa područja Grada za iskazane uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 11. ovog Statuta, za određena natjecateljska dostignuća, za dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnicu postojanja i za posebne zasluge iskazane u razvoju civilnog društva, športa, kulture, gospodarstva, obrazovanja, znanosti, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti na području Grada.
Dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnica u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 20 godina rada, odnosno postojanja.

DRUGA JAVNA PRIZNANJA koja dodjeljuju Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, dodjeljuju se u sadržaju, obliku i postupku propisanom posebnom odlukom Gradskog vijeća sukladno Statutu Grada Korčule.

=======================================================

2023. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je
gosp. Davoru Peniću iz Čare

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je
Glazbenoj udruzi „Crnomiri“ Čara

Priznanje gradonačelnice Grada Korčule za osobiti doprinos u humanitarnom radu
gosp. Matku Miličiću Malešku

=======================================================

2022. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je
gđi. Stanki Kraljević iz Korčule
gosp. Nevenu Faziniću iz Korčule
gosp. Klaudiju Bojiću iz Korčule

Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je
gosp. Michaelu Anthony Unsworthu iz Korčule

Počasnom građankom Grada Korčule proglašena je
gđa. Slavojka Arsenović

=======================================================

2021. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • gosp. Marinu Šali iz Žrnovske Banje

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Društvu turističkih vodiča Korčule

=======================================================

2020. GODINA

Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • gosp. Nenadu Kosoviću iz Korčule
 • gđi. Doris Jurjević iz Korčule

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Županijskom zavodu za hitnu medicinu, Ispostavi Korčula
 • Korčulanskom plivačkom klubu iz Korčule

=======================================================

2019. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • gosp. Spasu Krajančiću iz Čare

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Malonogometnom klubu “Sv. Antun” iz Korčule

=======================================================

2018. GODINA

Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

– gosp. Nikoli Didoviću iz Korčule

– gđi Janji Lozica iz Korčule

– gosp. Josipu Ivančeviću iz Korčule

=======================================================

2017. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • časnoj sestri Martini Negovec

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Ekološkom ronilačkom klubu „Korčula“ iz Korčule

=======================================================

2016. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • Zvonku Letici

Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • gđi Ani Bojić (vl. konobe Adio Mare) iz Korčule

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Udruzi lađara „Žrnovski galijoti“ iz Žrnova
 • Osnovnoj školi Petra Kanavelića-Podružnica 1 Osnovna glazbena škola iz Korčule

Posebno priznanje Grada Korčule dodijeljeno je

– Letačkoj posadi eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO

=======================================================

2015. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • don Boži Baničeviću

 Osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • gđi Fanici Ivelja iz Korčule

=======================================================

2014. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

– gosp. Niku Periću iz Korčule

Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeljena je

 • Rukometnom klubu „Korčula“ iz Korčule

=======================================================

2013. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

 • Tomislavu Katiću iz Korčule

 Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule  dodijeljena je

 • Glazbenoj udruzi „Črnomiri“ iz Čare
 • Humanitarnoj udruzi „Korčulansko-Pelješko srce“ iz Korčule
 • Korčulanskom krnovalskom klubu „Bonkulovići“ iz Korčule

=======================================================

2012. GODINA

Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je

dr. sc. Aleni Fazinić iz Korčule

=======================================================

2011. GODINA

POČASNI GRAĐANIN GRADA KORČULE
Počasnom građankom Grada Korčule proglašena je
gđa. Elsie Ivancich Dunin, prof,  iz  Flagstaffa, SAD

OSOBNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA KORČULE
Osobne godišnje nagrade Grada Korčule dodijeljena je:
gđi. Franici Đivanović iz Korčule

KOLEKTIVNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA KORČULE
Kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule dodijeljene su:
Kulturnom prosvjetnom društvu “BRATSKA SLOGA”, iz Žrnova-Postrana i
        – Hrvatskom glazbenom društvu “Sv. Cecilija” iz Korčule

=======================================================

2010. GODINA

KOLEKTIVNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA KORČULE
Kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule dodijeljene su:
Korčulanskom plivačkom klubu iz Korčule
        – Dječjem vrtiću Korčula i
– 
Gradskoj knjižnici “Ivan Vidali” iz Korčule.

=======================================================

2009. GODINA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA KORČULE
Nagrada za životno djelo Grada Korčule dodijeljena je
gosp. Petru Tedeschiju iz Korčule.

OSOBNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA KORČULE
Osobne godišnje nagrade Grada Korčule dodijeljene su:
gosp. Miroslavu Ivaniševiću iz Korčule i
        – gosp. Bošku Lozici iz Zagreba.

KOLEKTIVNA GODIŠNJA NAGRADA GRADA KORČULE
Kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule dodijeljene su:
Dramskoj skupini OŠ. Petra Kanavelića iz Korčule i
        – Ligi protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet iz Korčule