Kategorija: Savjet mladih

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T I. Dana 23. lipnja 2018. godine, u gradskoj vijećnici u Korčuli, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Korčule, …

O Savjetu mladih

Savjet mladih Grada Korčule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Korčule koje u okviru svoga djelokruga: raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih …