Četiri nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je četiri Odluke radi izvršenja mjera koje su planirane za prvu fazu, a koje će se primjenjivati od 27. travnja.

1. Odluka o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine
2. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i sportskih i kulturnih događanja
3. Odluka o odvijanju javnog prometa 
4. Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnice