Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu

Gradonačelnica Grada Korčule donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu.

KLASA: 008-02/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 13. siječnja 2023.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18, 3/21), gradonačelnica Grada Korčule donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu možete pročitati na poveznici.

 I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu (.xlxs)
 I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2023. godinu (.pdf)