Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Sredstva Fonda dodjeljivati će se:

  1. trgovačkim društvima,
  2. zadrugama,
  3. trgovcima pojedincima,
  4. fizičkim osobama (obrtnicima),
  5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),
  6. fizičkim osobama (građanima),

koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih na temelju odgovarajućih pravnih akata,

za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi.

Fond će po Pozivu dodjeljivati

subvencije i zajmove trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, fizičkim osobama (obrtnicima) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

(http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Program_potpora_male_vrijednosti.pdf) te

donacije fizičkim osobama (građanima) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu u opravdanim troškovima projekta:

1. do 80% ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka ili u zaštićenim dijelovima prirode;

2. do 60% ako se projekt provodi na drugoj skupini otoka ili u brdsko-planinskom području,

3. do 40% ako se projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Maksimalni iznosi po zahtjevu su za:

  1. 1. subvenciju 1.400.000 kn,
  2. 2. zajam 7.000.000 kn i
  3. 3. donaciju

24.750 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka i u zaštićenim dijelovima prirode;

19.500 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na drugoj skupini otoka i u brdsko–planinskom području te

15.000 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.