Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU “Ekonomija”

Nakon provedene Javne rasprave, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13,65/17,114/18 i 39/19), u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja "Ekonomija" Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet donosi Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU "Ekonomija".

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade UPU “Ekonomija” možete preuzeti ovdje.