Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Narodne novine125/11, 64/15 i 112/18) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 4/03, 6/10), gradonačelnik Grada Korčule, dana 2. travnja 2019. godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Više o javnom natječaju i prostorima koji se daju u zakup možete pročitati ovdje.

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.