Javni natječaj za dodjelu stipendija „Dubrovnik FestiWine Challange“ 2016.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje javni natječaj za dodjelu dviju stipendija „Dubrovnik FestiWine Challange“ 2016. Rok za prijavu na natječaj traje do 15.06.2016.
..

Javni natječaj za dodjelu stipendija „Dubrovnik FestiWine Challange“ 2016.

I.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje javni natječaj za dodjelu dvije stipendije perspektivnim kandidatima za usavršavanje znanja i sposobnosti u ugostiteljskoj struci, i to:

  • jednom kuharu i jednom konobaru (u daljnjem tekstu: Javni natječaj)

Stručno usavršavanje kandidata u trajanju od trideset dana održati će se Hrvatskoj, Lovran u restoranu „Draga di Lovrana“,  uz mentorstvo chefa Zdravka Tomšića i njegovog stručnog tima u razdoblju između 01. – 31. listopada 2016. godine.

Stipendija iznosi 35.000,00 kuna po kandidatu, a iz nje će se financirati   troškovi mentorstva i resursa za rad na stručnom usavršavanju, smještaj, boravak te putni troškovi  kandidata. Dio stipendije u iznosu od 7.000,00 kuna izravno će se uplatiti svakom od  odabranih kandidata.

Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju imaju kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Dubrovačko – neretvanske

županije,

  • da imaju završenu srednju strukovnu školu iz područja koje se potiče ovim Javnim natječajem

(ugostiteljstvo),

  • da imaju između 18 i 30 godina života.

II.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja koje će donijeti Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava, pregledati pristigle prijave i dokumentaciju te sukladno kriterijima iz Pravilnika ocijeniti svaku prijavu i predložiti kandidate za dodjelu stipendija.

Na temelju prijedloga Povjerenstva župan Dubrovačko-neretvanske županije donijet će odluku o odabiru kandidata za dodjelu stipendija.

III.

Uz prijavu za sudjelovanje na Javnom natječaju kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • pismo interesa s jasno navedenim razlozima i potrebama za stipendijom te istaknutim dosadašnjim

angažmanom u struci,

  • dokaze o dosadašnjoj edukaciji, usavršavanju i praksi,
  • svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  • presliku domovnice,
  • potvrdu o prebivalištu.

IV.

Prijave na Javni natječaj podnose se do zaključno 15. lipnja 2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik (s naznakom- Dubrovnik FestiWine Challange).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravilnik za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava kao i rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama www.festiwine.com.

V.

Korištenje stipendije odobrava se jednokratno. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje te prava i obveze korisnika stipendije i davatelja stipendije, utvrdit će se posebnim Ugovorom.

Objavu ovog natječaja možete vidjeti OVDJE.