Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u DNŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine, Aktivnost 4. – Sufinanciranje izrade poslovnih planova

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja - izrada poslovnog plana.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2019.-2021. godine koji se provode s ciljem povećanja konkurentnosti gospodarstva odnosno unapređenja poslovnog okruženja za malo i srednje poduzetništvo.

Korisnici potpora:
– fizičke osobe upisane u obrtni registar – obrti
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG
– mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu čije je sjedište odnosno prebivalište na području DNŽ

Priznaju se troškovi nastali od 01. siječnja 2020. godine odnosno u vremenu trajanja ovog poziva.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

Više možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://www.edubrovnik.org/