Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije

LAG 5 otvara Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije kojim će se ispitati interes za prijavu na pojedine natječaje predviđene LRS-om.

Lokalna akcijska grupa “LAG 5” poziva sve zainteresirane dionike da ispune online upitnik te kako bi što bolje informirali zainteresirane dionike o mjerama/tipovima operacija iz LRS, u petak 24.04.2020. u 10:00 sati održati će online informativnu radionicu koju ćete moći pratiti na ovoj poveznici.

Javnim savjetovanjem će se ispitati interes za prijavu na pojedine natječaje predviđene LRS-om. Sukladno rezultatima, sredstva predviđena LRS-om za provedbu pojedinih mjera/tipova operacija realocirat će se na mjere za koje se pokaže veći interes te će se mijenjati i iznos potpore za provedbu razvojnih projekata. Na taj način će se osigurati da provedba LRS što bolje odgovara potrebama dionika i rezultira boljim i bržim ispunjenjem definiranih razvojnih ciljeva.

Detaljnije o navedenom možete pročitati na sljedećoj poveznici.