Kategorija: Vijesti

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – SAŽETAK ZA JAVNOST

Objavljujemo dokumentaciju u vezi s prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule.
Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine.
Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli Više

POZIV – Zdravstvo i socijalna skrb

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštenja u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2010. godinu

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije
Više