Gradska uprava

Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Srđan Mrše, dipl iur, v.d. pročelnika

Vesna Bakarić, administrativna tajnica Gradonačelnika

Blanka Rakočević, referentica za uredsko poslovanje

Mladen Fortunato, administrativni tajnik I

Emil Brčić, administrativni tajnik II

Zlatko Padovan, domar

Vesna Simoni, spremačica

Upravni odjel za računovodstvo i financije

Bernarda Tomić, dipl. oec., v.d. pročelnica

Željka Marunović, dipl. iur., viša stručna suradnica za Gradske poreze i naplatu komunalnih prihoda

Ivana Botica, referentica za administrativno-računovodstvene poslove

Ivanka Botica, referentica za računovodstvene poslove

Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam

Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur., v.d. pročelnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet

Ivan Blitvić, ing. građ. v.d. pročelnik

       Marko Trojan, stručni prvostupnik, inž. građevinarstva, viši referent za komunalno gospodarstvo, legalizaciju, promet i javne površine

Tomislav Sansović, referent-komunalno/prometni redar

Roberto Kolić, referent-komunalno/prometni redar

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Mirjana Burica Žuvela, dipl. iur., v.d. pročelnica

Ana Biočić, viša stručna suradnica za obrazovanje i socijalnu skrb, VSS struč.spec.oec.

Osoba zadužena za nepravilnosti

Željka Marunović, dipl.iur.

– viša stručna suradnica za Gradske poreze i naplatu komunalnih prihoda

Telefon: +385 (0)20 711 143+385 (0)20 711 184

Fax: +385 (0)20 711 706

E-mail: [email protected]

Zaključak o imenovanju osobe za nepravilnosti