Natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Prijave projekata podnose se od 7. listopada 2019. do 7. studenog 2019. isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ''LAG 5'', Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98, 20250 Orebić.

PREDMET NATJEČAJA: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5 u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, proizvođačka organizacija, poljoprivredna zadruga, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te obrti, mikro i mala i srednja poduzeća.

Nositelj projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR;
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 790.024,25 HRK.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.

Sve informacije moguće je dobiti na adresi e-pošte: [email protected].

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na stranicama LAG-a 5 na poveznici.