Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje Javni natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj: 12/09 i 12/13) Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2015./2016. školsku, odnosno akademsku godinu

1. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2015./2016. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u “Dubrovačkom vjesniku” i na web stranici Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

2. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

  1. koji su državljani Republike Hrvatske,
  2. koji imaju status redovitog učenika ili studenta,
  3. koji imaju prebivalište na području Županije,
  4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

3. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

  1. opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
  2. pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
  3. sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
  4. socijalni status.Cijeli tekst natječaja te potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.