Natječaj za radno mjesto – koordinator/ica Projekta “Želim pomagati”

Natječaj je objavljen na stranici HZZ-a i LAG-a 5, 02.09.2019. godine, prijavu na natječaj je potrebno dostaviti do 16. rujna 2019. godine.

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ objavljuje natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA PROJEKTA “ŽELIM POMAGATI” za dvije osobe, s rokom prijave 16. rujna 2019.

Radno mjesto: Koordinator/ica projekta „Želim pomagati“
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (27 mjeseci) na puno radno vrijeme
Broj traženih radnika/ica: 2
Objava natječaja: ponedjeljak 02. rujna 2019. godine

Rok za prijavu: ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine

Više informacija o natječaju:

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od  27 mjeseci na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca i radnim mjestom u Korčuli (1 osoba) i Veloj Luci (1 osoba) na poslovima koordinatora/ice projekta „Želim pomagati“ u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“.
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • < >zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:
Završena srednja, viša ili visoka stručna sprema te:

 • radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje osnova upravljanja i administriranja projekata,
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • dobre vještine suradnje, komuniciranja i rada unutar tima,
 • odlično poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • < >motivacijsko pismo.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 16. rujna 2019. preporučenom poštom ili osobno na adresu:
LAG 5
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98
20250 Orebić
S naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – koordinator projekta „Želim pomagati“«

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor, koji će uključivati sljedeće:

 1. praktična provjera poznavanja programa MS Office
 2. usmeni razgovor s povjerenstvom vezano za program Zaželi (literaturu pronaći na adresi: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Natječajna-dokumentacija_Zaželi.zip)Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 531 8561 ili [email protected]

Više o natječaju možete pročitati na slijedećim poveznicama:
KOORDINATOR/ICA PROJEKTA „ŽELIM POMAGATI“ – MJESTO RADA KORČULA
KOORDINATOR/ICA PROJEKTA „ŽELIM POMAGATI“ – MJESTO RADA VELA LUKA