Objava kandidacijskih lista i kandidatura u 2017.

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane kandidacijske liste, zbirne liste za članove vijeća i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika.

 

Pravovaljane kandidacijske liste možete vidjeti OVDJE

Zbirnu listu za članove vijeća možete vidjeti OVDJE

Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika možete vidjeti OVDJE