Objava za uvid u popis birača

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-16
Korčula, 3. listopada 2019.

Izborno povjerenstvo povodom raspisanih izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule daje sljedeću

O B J A V U

Gradsko vijeće Grada Korčule donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, KLASA: 013-03/19-01/08, URBROJ: 2138/01-01-19-1, od 23. rujna 2019. godine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 12/19).

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 27. listopada 2019. godine.

Obavještavaju se građani s prebivalištem na području Grada Korčule da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača najkasnije do 16. listopada 2019. godine.

Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača može se obaviti u Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu, Ispostavi u Korčuli, Matičnom uredu Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, tel: 020/716-111, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 13.00 sati.

Na dan provedbe izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, za sve vrijeme glasovanja radit će gore navedena unutarnja ustrojstvena jedinica Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi provjere biračkog prava odnosno izdavanja potvrda za glasovanje biračima koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta.

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
Dinko Jeričević, dipl. iur.

Objavu možete preuzeti ovdje.