Odluka o komunalnom doprinosu

KLASA: 363-03/19-10/01
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18-Odluka USHR) i članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni
glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.
Grafički prilog Odluke o komunalnom doprinosu možete vidjeti ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.