Odluka o ukidanju Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

O D L U K U
o ukidanju Odluke o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.