Odluka o zabrani loženja vatre na otvorenom

Odluka stupa na snagu 23. ožujka 2020. godine i traje do opoziva.

KLASA: 022-06/20-01/10
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 92/2010), gradonačelnik Grada Korčule donosi:

ODLUKU
o zabrani loženja vatre na otvorenom 

Odluku možete pogledati ovdje.

  GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.