Održane radionice “More, plaža i mi” u otočkim osnovnim školama

Gradsko društvo Crvenog križa Korčula u skladu s programom Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa provelo je radionicu "More, plaža i mi" u osnovnom školma u Veloj Luci, Blatu, Žrnovu, Račišću, Lumbardi i Korčuli

Radionice se održaju s ciljem podučavanja djece opasnostima kojima su izloženi prilikom boravka na plaži i u moru, na koji način ih mogu izbjeći i ujedno što trebaju poduzeti ukoliko dođe do ozljeđivanja. 

Ovakve preventivne radionice provest će se u svim osnovnim školama na području otoka Korčule i u Orebiću. Namijenjene su učenicama i učenicima četvrtih razreda i  uveliko pridonose osvještavanju djece o postojećim opasnostima i rizicima povezanima s morem te ujedno potiču brigu o sebi i drugima.

Đaci su pokazali veliku zainteresiranost, aktivno  sudjelujući u održanim  audio-video prezentacijama.