Poništavaju se izbori za GK Stari Grad i GK Sv. Antun

Poništavaju se izbori za članove Vijeća GK Sv. Antun i GK Stari grad održani 25. listopada 2015. godine. Ponovljeni izbori održat će se 15. studenog 2015. godine.

Na temelju članka 58. stavka 2. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/14), Izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

1. Poništavaju se izbori za članove Vijeća Gradskog kotara Sv. Antun – biračko mjesto br. 1 zgrada Srednje škole Petra Šegedina na Sv. Antunu u Korčuli, i za članove Vijeća Gradskog kotara Stari grad – biračko mjesto br. 2 zgrada Doma kulture „Liburna“ u Korčuli, održani 25. listopada 2015. godine.

2. Ponovljeni izbori za članove Vijeća Gradskog kotara Sv. Antun i Gradskog kotara Stari grad održat će se dana 15. studenog 2015. godine, na biračkom mjesto br. 1 zgrada Srednje škole Petra Šegedina na Sv. Antunu u Korčuli, te biračkom mjestu br. 2 zgrada Doma kulture „Liburna“ u Korčuli, u vremenu od 7.00 do 19.00 sati.

3. Za ponovljene izbore za promatrače se treba ishoditi nova potvrda Izbornog povjerenstva  najkasnije do 12. studenog 2015. godine.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Grada Korčule.

PREDSJEDNICA

Mirjana Burica Žuvela, dipl.  iur.