Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. listopada (utorak) 2018. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 11. svečane sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 4. Konačni prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
 5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Korčule do 2020. godine
 6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.)
 7. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“
  Projektni zadatak Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“
  Grafički prikaz obuhvata Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija”
 8. Kupnja i zamjena čest. zem. 4610/2 z.u. 2387 k.o. Žrnovo
 9. Program rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2019. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.