Poziv na uvid u glavni projekt zahvata u prostoru “Rekonstrukcija županijske ceste Ž6224 Račišće – Korčula”

Prezentacija glavnog projekta održati će se 11. lipnja 2019.g. u 12:00 u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

Klasa: 030-01/18-01/4
Ur. broj: 2117/1-12-06-19/13
Dubrovnik, 05.06.2019.

POZIV
NA UVID U GLAVNI PROJEKT ZAHVATA U PROSTORU – “REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž6224
(RAČIŠĆE – KORČULA (D118)) U DULJINI 12,4 KM”

Pozivaju se svi zainteresirani na prezentaciju glavnog projekta rekonstrukcije županijske ceste ž6224 Račišće – Korčula koja će se održati 11. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici Grada Korčula u 12:00 h.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području županije Dubrovačko-neretvanske