Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016 godinu

Rok za prijavu na natječaj je 17. kolovoza 2015. godine

Obaviještavamo Vas da  Dubrovačko-neretvanska županija otvara Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

Natječaj će biti objavljen sutra 18. srpnja u Dubrovačkom vjesniku, na oglasnoj ploči Županije na adresi Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik te na web stranici Županije www.dubrovnik-neretva.hr; a bit će otvoren do 17. kolovoza 2015.